*med reservation för slutförsäljning och ev. skrivfel.