PIERRE ROBERT

0771-17 75 75
kontakt@pierrerobert.se
pierrerobert.se

"Pierre Robert har valt att arbeta med GOTS eftersom de ställer krav på alla led i produktionsprocessen, inte bara för råmaterial. För att bli GOTS-certifierad måste hela produktionsprocessen godkännas: från ekologisk råvaruproduktion till färdig produkt. Alla leverantörer och underleverantörer ska vara certifierade, och förutom miljökrav måste varje led leva upp till sociala krav som skyddar bönder och arbetare. 


Pierre Robert har ett separat licensnummer som verifierar certifikatet och står på alla produkter med ekologisk bomull.
I stället för att byta till redan GOTS-certifierade leverantörer, har vi Pierre Robert Group valt att göra en skillnad där vi redan finns. Vi samarbetar med våra leverantörer och fokuserar på långsiktiga relationer. Detta ger förutsägbarhet för båda parter och ger oss större handlingsutrymme när det gäller att förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna. Hos Pierre Robert hittar du GOTS-certifierade underkläder för barn och dam."