KEEPJAR

Bäckvägen 90, Hägersten
070-855 45 31
info@keepjar.com
keepjar.com

"KeepJar är ett svenskt varumärke som banar väg för ett nytt sätt att se på resurser. När något nytillverkas så förbrukas energi, råvaror och andra resurser. Återvinning är mindre dåligt än att slänga bort men återvinning inbegriper produktion, transporter och energiåtgång. I KeepJars sortiment hittar du produkter som hjälper dig att handla utan plastpåsar samt att återvinna befintliga produkter till nya ändamål som nappflaska och matlåda. Om något redan finns så finns det möjlighet att använda det igen. Bryt den vanliga cykeln av "köp-återvinning-köp igen" och börja återbruka där det går."

 

 
keepjar