NÅGRA AV VÅRA VANLIGASTE EKO-MÄRKNINGAR

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märke för bättre miljöval. Framför allt märks produkter med stor miljöpåverkan, till exempel hushållskemikalier, men även pappersprodukter, textiler, elbolag, livsmedelsbutiker och transporter.

KRAV

Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, är ett privat initiativ för ekologisk märkning. KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Jämfört med EUs ekologiska märkning har KRAV tuffare regler för djuromsorg.

EU-ekologiskt

Baseras på lagstiftningen dvs EUs förordning för ekologiskt jordbruk. Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade.

EU Ecolabel

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och uppfyller stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav.

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

OEKO

Oeko-Tex® 100. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergier eller andra hälsoproblem. Som ett komplement finns Oeko-Tex® 1000, som utöver grundkraven inte tillåter någon användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen, och vidrör även sociala villkor.

 
gotslogo.focus-none.width-800.jpg

ECO CERT

EU-ekologisk certifiering är en spårbarhets-certifiering där EU-logotypen innebär att man kan spåra tillbaka till jordbruksursprunget för varan. Man får inte benämna produkter som ekologiska i EU utan att uppfylla dessa krav och det gäller även varor som importeras till EU.

 

GOTS

GOTS Global Organic Textile Standard. Är en certifiering för ekologiska textilier. Det ställs höga krav på hela produktionskedjan enligt EU-direktiv, så förutom att bomullen är ekologisk uppfylls även krav på både färgning och tryck. GMO är förbjudet och reglerade gränsvärden på alla kemikalier.